xuân quê hương 2019

tin tức về xuân quê hương 2019 mới nhất

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại chương trình Xuân quê hương 2019
 

27/01/2019

Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Chương trình 'Xuân Quê hương 2019'.