Xét xử vụ chạy thận: Trưởng phòng vật tư khai không biết hợp đồng với Thiên Sơn

Về Hợp đồng số 315 ký giữa Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình và Công ty Dược phẩm Thiên Sơn, bị cáo Trần Văn Thắng, nguyên Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế khai không nắm được ai là người đưa hợp đồng này đến Phòng Vật tư để thực hiện việc sửa chữa.

Sáng 15/1, sau khi xét hỏi bị cáo Trương Quý Dương và Hoàng Đình Khiếu, HĐXX phiên tòa xét xử vụ chạy thân tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Trần Văn Thắng, nguyên Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Bị cáo Trần Văn Thắng cho biết, để sử dụng được trang thiết bị y tế, mỗi bác sỹ phải được đào tạo kỹ, thực tế Phòng Vật tư – Thiết bị y tế chỉ quản lý trang thiết bị, ngoài ra kiến nghị bệnh viện bổ sung nếu thiếu, hoặc đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng.

Trước đó, bị cáo Hoàng Đình Khiếu, nguyên Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, khẳng định trách nhiệm bàn giao thiết bị y tế là của Phòng Vật tư, Trần Văn Thắng thừa nhận lời khai này, đồng thời khẳng định sau đó Phòng Vật tư bàn giao cho các khoa sử dụng. Đối với hệ thống RO số 2, Trần Văn Thắng đã bàn giao cho Khoa Hồi sức tích cực sử dụng và có biên bản bàn giao, biên bản này còn lưu tại Văn phòng Ban quản lý dự án xây dựng bệnh viện.

Về việc sửa chữa hệ thống RO số 2 ngày 28/5/2017, bị cáo khẳng định “nắm rất rõ”. Ngay từ đầu năm 2017, bị cáo đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng cả 3 hệ thống RO trong quý 2/2017.

Về Hợp đồng số 315 ký giữa BVĐK tỉnh Hòa Bình và Công ty Thiên Sơn, ông Thắng khai không nắm được ai là người đưa hợp đồng này đến Phòng Vật tư để thực hiện việc sửa chữa. Chỉ biết rằng kế hoạch sửa chữa đã được Giám đốc (GĐ) bệnh viện Trương Quý Dương phê duyệt, và ngày 28/5/2017 có nội dung sửa chữa do Công ty Thiên Sơn thực hiện.

Bị cáo Trần Văn Thắng đến Tòa. (Ảnh: NLĐ)

Dưới đây là nội dung hỏi và trả lời giữa Chủ tọa Nghiêm Hoài Anh và bị cáo Trần Văn Thắng:

Chủ tọa: Bị cáo khai không biết nội dung Hợp đồng 315 sửa chữa cái gì, tức là thích làm thế nào thì làm à?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Bị cáo không nắm rõ được, có thể là nhân viên của bị cáo lên phòng Tài chính – Kế toán lấy hợp đồng.

Chủ tọa: Ngày 28/5/2017, bị cáo chưa nhận được Hợp đồng 315, vậy bị cáo có chắc chắn nội dung Hợp đồng trùng khớp với nội dung sửa chữa?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Thông qua những lần sửa chữa trước, bị cáo được biết tất cả những nội dung đề xuất sửa chữa của Phòng Vật tư đều được thể hiện đúng như trên Hợp đồng. Từ trước đến thời điểm đó đều trùng hợp với nhau nên bị cáo hoàn toàn tin tưởng.

Chủ tọa: Nguồn thông tin kiểm tra đã kỹ chưa, đã kiểm tra có Hợp đồng hay chưa?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Thông thường việc thực hiện sửa chữa thông qua phê duyệt của lãnh đạo bệnh viện và phòng Tài chính – Kế toán. Bị cáo cho triển khai sửa chữa để đảm bảo thời gian cũng như phục vụ công tác của Bệnh viện.

Chủ tọa: Có thể có những mục không hợp lý, Giám đốc không phê duyệt, bị cáo vừa khai quyền thuộc về GĐ, bị cáo cứ thực hiện mà không đúng với Hợp đồng thì sau này ai thanh toán?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Bị cáo chưa thấy có trường hợp nào xảy ra như vậy, nếu có bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm trước GĐ về việc đó, có thể là bồi thường hay gì đó theo quy định. Còn bị cáo tin tưởng vào đề xuất của phòng.

Chủ tọa: Ngày 28/5/2017, bị cáo Trần Văn Sơn được phân công giám sát việc bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống RO số 2, bị cáo có kiểm tra lại công tác kiểm tra bảo dưỡng của bị cáo Sơn đối với bị cáo Bùi Mạnh Quốc?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Ngày 28/5 là ngày nghỉ, bị cáo ở nhà nên không đến cơ quan. Chỉ trong quá trình sửa chữa phát sinh những chi tiết mới thì người giám sát mới phải báo cáo bị cáo, nếu trong thẩm quyền bị cáo sẽ giải quyết, nếu vượt quá thẩm quyền bị cáo sẽ báo cáo cấp trên. Ngoài ra, BV luôn có lịch trực của lãnh đạo trong ngày nghỉ, bị cáo không nhận được báo cáo nào liên quan đến việc này.

Chủ tọa: Sau khi sửa chữa, đến khi nào bị cáo nhận được kết quả của việc sửa chữa?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Bị cáo Sơn báo cáo với bị cáo vào khoảng 19h ngày 28/5/2017 rằng việc bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống RO số 2 đã xong. Bị cáo hiểu là xong về mặt sửa chữa, còn việc xét nghiệm chất lượng nước là chưa xong. Bị cáo có chỉ đạo Sơn làm thủ tục tiếp theo, đó là bàn giao tài sản cho Khoa, tham gia lấy mẫu nước đi xét nghiệm. Bị cáo nắm được rồi nên không hỏi thêm.

Chủ tọa: Bị cáo nắm được gì?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Bị cáo hiểu là các danh mục đề xuất sửa chữa đã được thực hiện, đó là nội dung liên quan đến vật chất, còn việc cuối cùng là xét nghiệm nước thì bị cáo hiểu là chưa thực hiện.

Chủ tọa: Bị cáo có nắm được là việc xét nghiệm nước nằm trong nội dung Hợp đồng?

Bị cáo Trần Văn Thắng:

Chủ tọa: Bao lâu thì có kết quả xét nghiệm?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Có thể 10 ngày, hoặc lâu hơn, hoặc ít hơn, tùy theo đơn vị thực hiện xét nghiệm.

Chủ tọa: Sau khi sửa chữa xong, giữa Phòng vật tư và đơn nguyên Thận nhân tạo có bàn giao bằng biên bản hay không?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Vào thời điểm sáng 29/5/2017 chưa có thủ tục bàn giao, việc bàn giao được thực hiện sau buổi sáng hôm đó (tức sau khi xảy ra sự cố làm chết người - PV). Sau khi giao ban của Phòng, bị cáo Sơn có xuống Khoa Hồi sức tích cực, thời gian bị cáo không nhớ nhưng có thể là cuối hoặc giữa buổi sáng (thời điểm vận hành hệ thống là khoảng 7h sáng 29/5/2017 – PV). Sau khi bị cáo Sơn bàn giao thì có đưa biên bản bàn giao cho bị cáo xem, bị cáo không nhớ chính xác thời điểm nhưng chỉ nhớ là trong ngày 29/5, sau khi xảy ra sự cố, còn biên bản được lập khi nào thì bị cáo không được biết.

Chủ tọa: Với chức năng của mình, bị cáo có cảnh báo không được sử dụng khi chưa bàn giao hay không?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Việc cảnh báo không thuộc trách nhiệm của bị cáo, bị cáo không được phép cảnh báo hay có ý kiến có hoạt động hay không. Do vậy bị cáo không có cảnh báo.

Chủ tọa: Bị cáo có nắm được sơ đồ bố trí 2 hệ thống RO?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Hai hệ thống này được lắp đặt song song với nhau, sau này Khoa sử dụng có phân ra một cái chuyên phục vụ cho việc rửa quả lọc, một cái phục vụ cho máy chạy thận.

Chủ tọa: Bị cáo có nắm được các thông số kỹ thuật của máy chạy thận liên quan đến nhu cầu sử dụng nước của máy chạy thận? Trong 1 tiếng cần bao nhiêu lít nước?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Bị cáo không thể nắm được hết, lưu lượng nước sử dụng đã được tính toán dựa trên cơ sở của đơn vị tư vấn. Hệ thống RO số 1 chạy 1.200 lít/giờ, hệ thống RO số 2 là 1.000 lít/giờ. Theo công suất thiết kế, hệ thống RO số 1 đủ để phục vụ lưu lượng nước trong chạy thận, nhưng Khoa Hồi sức tích cực đề xuất bổ sung thêm hệ thống RO số 2 vì lưu lượng nước của hệ thống RO số 1 yếu.

Chủ tọa: Bị cáo Dương khai là được BV Bạch Mai tư vấn nên có 1 hệ thống chạy dự phòng nên cần trang bị thêm hệ thống RO số 2. Bị cáo có thấy cần thiết không?

Bị cáo Trần Văn Thắng: Bị cáo không nắm được. Việc sử dụng hai hệ thống vào hai mục đích khác nhau hoàn toàn do Khoa Hồi sức tích cực quyết định.

TIN LIÊN QUAN
PV
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều