xét tuyển thẳng

tin tức về xét tuyển thẳng mới nhất

Vì sao thí sinh Đường lên đỉnh Olympia được tuyển thẳng vào Đại học?
 

14/06/2020

Việc nhiều trường Đại học top trên xét tuyển thẳng khiến quyền lợi các thí sinh dự thi sẽ mở rộng.