xét tuyển bổ sung

tin tức về xét tuyển bổ sung mới nhất

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung không được thấp hơn đợt 1
 

06/10/2020

Bộ GD&ĐT lưu ý các trường xét tuyển bổ sung phải đảm bảo điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) các đợt sau không được thấp hơn đợt 1 và xét tuyển theo quy trình như đợt 1, xét điểm từ cao xuống thấp.