xét nghiệm nhanh

tin tức về xét nghiệm nhanh mới nhất

Xét nghiệm nhanh dương tính với Covid-19, ông Trump không cho công bố sớm
 

05/10/2020

Ông Trump được cho vẫn cố giấu thông tin xét nghiệm nhanh dương tính với Covid-19 và chờ kết quả xét nghiệm lần thứ hai mới công bố mắc bệnh.