xét nghiệm di động

tin tức về xét nghiệm di động mới nhất

Lập trạm xét nghiệm nhanh tại cửa ngõ chính ra vào Hà Nội
 

01/04/2020

Nội dung này được quy định chi tiết tại Chỉ thị số 05/CT- UBND do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19.