xẹp nhãn cầu

tin tức về xẹp nhãn cầu mới nhất

Tự nhổ đinh cắm vào mắt, hai người đàn ông bị xẹp nhãn cầu
 

18/06/2020

Hai bệnh nhân đến viện do bị đinh cắm vào mắt, nhưng cả hai bệnh nhân này đều “anh dũng” nhờ bạn tự rút đinh ra với lý do cho khỏi vướng, để còn đi về Hà Nội cho nhanh...