xay dựng văn hóa ứng xử

tin tức về xay dựng văn hóa ứng xử mới nhất

Tăng cường 'sức đề kháng' của học sinh với thói hư, tật xấu
 

15/10/2020

Bộ GD&ĐT cho biết đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học sẽ tạo ra văn hóa học đường và động lực để hoàn thiện, phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ và lối sống tốt đẹp của học sinh.