xây dựng ntm

tin tức về xây dựng ntm mới nhất

Ba Vì (Hà Nội) tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
 

27/04/2020

Từ xuất phát điểm ban đầu chỉ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), sau 5 năm đến nay, huyện Ba Vì đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 23 xã đạt chuẩn NTM.  

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa huy động hàng chục tỷ đồng xây dựng NTM
icon

Năm 2019, huyện Minh Hóa đã huy động hàng chục tỷ đồng từ các nguồn để đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Thanh Hóa: Phấn đấu năm 2020 có ít nhất 30 xã đạt chuẩn NTM
icon

Tỉnh Thanh Hóa xác định Chương trình MTQG về xây dựng NTM là trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với xu thế phát triển, để hiện thực hóa mục tiêu giúp tỉnh này trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Quảng Bình: Xây dựng NTM đã làm thay đổi bức tranh cuộc sống xã vùng cao Hóa Phúc
icon

Xã Hóa Phúc (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, tuy nhiên từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ở đây đã có nhiều đổi thay, cuộc sống người dân từng bước được nâng lên.

Quảng Bình: Huyện Quảng Ninh phấn đấu hơn 85% số xã đạt nông thôn mới trong năm 2020
icon

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Bước chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa
icon

Để có bước chuyển mình trong việc xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa, chính quyền địa phương, các cấp, ban ngành cùng nhân dân nỗ lực, quyết tâm triển khai nhiều chương trình, dự án... để đạt được kết quả cao.

Thanh Hóa: Nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ về xây dựng NTM
icon

Các ban, ngành, đoàn thể và các sở đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nghệ An: Đồng bào công giáo chung tay xây dựng Nông thôn mới
icon

Đến nay huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã có 22/38 xã về đích nông thôn mới (NTM), trong đó có một nửa số xã về đích có đồng bào lương và giáo cùng sinh sống. Thành quả đạt được là nhờ sự đồng lòng của cán bộ, nhân dân, mối đoàn kết lương, giáo bền chặt.

Đắk Nông: Sáu đề xuất với Trung ương về xây dựng nông thôn mới
icon

Để hoàn thành tốt nhất công cuộc xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đắk Nông đã có 6 đề nghị với Trung ương và 4 đề xuất với các địa phương trong nhiều lĩnh vực.

Quảng Bình: Xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi Lê Hóa
icon

Xã miền núi Lê Hóa là địa phương đặc biệt khó khăn, đời sống người dân còn thấp. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự đóng góp tích cực của các tổ chức đoàn thể, nhân dân đồng thuận cao, nên việc xây dựng NTM có nhiều khởi sắc.

Quảng Bình: Xã Phong Hóa về đích NTM đúng kế hoạch
icon

Xã Phong Hóa triển khai thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu được kết quả rất đáng ghi nhận. Cuối năm 2019, toàn xã phấn đấu về đích NTM theo đúng kế hoạch.

Thanh Hóa: Huy động hơn 56 nghìn tỷ đồng xây dựng NTM
icon

Sự hỗ trợ của trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách các huyện, xã... các nguồn vốn hỗ trợ từ việc lồng ghép các chương trình, vốn doanh nghiệp, đóng góp của nhân dân để chung tay xây dựng NTM tại tỉnh Thanh Hóa.