xây dựng Nông thôn mới

tin tức về xây dựng Nông thôn mới mới nhất

Đắk Nông: Phát triển hệ thống giao thông góp phần thay đổi diện mạo nông thôn
 

30/11/2021

Những năm qua, chính quyền và nhân dân Đắk Nông đã đồng lòng, chung tay phát triển hệ thống giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới, phục vụ hiệu quả cho việc sản xuất và kết nối giao thương.