xâm phạm không phận

tin tức về xâm phạm không phận mới nhất

Nhật Bản gần 950 lần điều tiêm kích đánh chặn máy bay Nga, Trung Quốc
 

11/04/2020

Không quân Nhật Bản gần 950 lần điều tiêm kích đánh chặn các máy bay quân sự Nga và Trung Quốc trong năm tài khóa 2019.