xâm nhập mặn

tin tức về xâm nhập mặn mới nhất

Hạn - mặn tạm đi qua, nỗi lo còn để lại...
 

07/07/2020

Hạn, mặn mùa khô năm 2019- 2020 xuất hiện sớm, độ mặn lên cao mức lịch sử mới, xâm nhập sâu, kéo dài và diện ảnh hưởng rộng… Lần thứ 2 Vĩnh Long công bố thiên tai do hạn mặn.