xác sống

tin tức về xác sống mới nhất

'Xác sống' đe dọa Trái Đất ẩn mình dưới Bắc Băng Dương
 

01/01/2021

Hàng trăm tỉ tấn và carbon hữu cơ và mêtan được khóa kín trong băng vĩnh cữu đang đứng trước nguy cơ được giải phóng ồ ạt và đe dọa khí hậu Trái Đất., Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam