xả rác

tin tức về xả rác mới nhất

Giảm xả rác, ngăn chặn đốt rơm rạ ở Nam Định
 

05/06/2021

Ngày 2/6/2021, UBND tỉnh Nam Định ban hành Văn bản số 366/UBND-VP3 chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu, ngăn chặn kịp thời việc xả rác, đốt rơm rạ và phơi thóc trên đường giao thông.