xa nhà

tin tức về xa nhà mới nhất

Du học sinh Việt tại Anh: Nhớ không khí Tết của 36 phố phường Hà Nội
 

02/02/2022

Du học phương xa, Đỗ Minh Phương - du học sinh Việt tại Anh nhớ nhất là không khí Tết Hà Nội nơi có 36 phố phường.