vùng kinh tế trọng điểm

tin tức về vùng kinh tế trọng điểm mới nhất

Thủ tướng: Hãy nói thẳng vào yếu kém của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 

06/05/2019

Thủ tướng cho rằng để giải quyết bài toán phát triển kinh tế, các đại biểu không kể thành tích mà hãy nói thẳng về những yếu kém, tồn tại.