vùng đỏ

tin tức về vùng đỏ mới nhất

Hà Nội mới đánh giá cấp độ dịch, bạn đang ở vùng nào?
 

21/11/2021

UBND TP Hà Nội vừa thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.