voọc tấn công người

tin tức về voọc tấn công người mới nhất

Giăng 800m lưới để ngăn voọc tấn công người đi đường
 

03/10/2020

Lực lượng chức năng Quảng Trị mắc lưới vào các cọc tre, cắm cách nhau 2-3m để ngăn đàn voọc từ khu rừng tràn xuống đường tấn công người.