vốn FDI

tin tức về vốn FDI mới nhất

Vốn thực hiện FDI 7 tháng đầu năm ước đạt 10,5 tỷ USD
 

27/07/2021

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 7 tháng đầu năm, vốn thực hiện vẫn tăng. Cụ thể, tính đến 20/7/2021, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.