vốn điều lệ

tin tức về vốn điều lệ mới nhất

Đua tăng vốn, ngân hàng sắp đổi ngôi thứ hạng
 

30/09/2021

Những kế hoạch tăng vốn đầy tham vọng sắp được hoàn tất sẽ làm thay đổi chóng mặt “bảng tổng sắp” thứ hạng vốn điều lệ của các ngân hàng.