vỏ trấu

tin tức về vỏ trấu mới nhất

Tận dụng vỏ trấu làm than sinh học xử lý nước nhiễm xăng dầu
 

24/12/2020

 TS. Lê Thị Nhi Công - Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cộng sự đã nghiên cứu ra chế phẩm than sinh học tận dụng từ vỏ trấu.