vợ giỏi

tin tức về vợ giỏi mới nhất

Vợ sốt ruột khi chồng an phận ngồi... đợi hưu
 

02/08/2020

'Cứ tụ tập buôn dưa với chúng bạn để rồi so sánh này kia. Đang yên đang ổn mà cứ muốn thay đổi với làm mới', anh giận dữ xổ một tràng.