vỡ đập Trung Quốc

tin tức về vỡ đập Trung Quốc mới nhất

10 thảm họa 'nhân tạo' khủng khiếp nhất lịch sử loài người
 

02/07/2020

Động đất, sóng thần và phun trào núi lửa chắc chắn là thảm họa thiên nhiên với sức tàn phá khủng khiếp, nhưng những thảm họa do con người tạo ra có thể nguy hiểm hơn thế.