vịt

tin tức về vịt mới nhất

Lần đầu tiên phát hiện vịt có khả năng nhại tiếng người
 

10/09/2021

Các nhà nghiên cứu ghi nhận trường hợp đầu tiên về một con vịt biết bắt chước tiếng người trên thế giới ở Australia.