virus côrona lây như thế nào

tin tức về virus côrona lây như thế nào mới nhất

Bộ Y tế lên tiếng về thông tin 'Corona lây qua bụi khí'
 

09/02/2020

Virus Corona có khả năng lây qua thiết bị khí dung trong bệnh viện chứ không phải là bay lơ lửng trong bụi khí. Vì vậy, việc sử dụng khí dung phải đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn.