vĩnh tường

tin tức về vĩnh tường mới nhất

Huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới
 

29/06/2020

Cho đến thời điểm hiện tại, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa - giáo dục, sản xuất.