viết văn nghị luận

tin tức về viết văn nghị luận mới nhất

Giải quyết đề thi vào lớp 10 môn Văn dạng bài nghị luận văn học
 

18/06/2020

Nghị luận văn học dạng so sánh trong đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn là dạng bài phức tạp bởi phạm vi kiến thức không chỉ nằm trong một tác phẩm, đòi hỏi học sinh phải có định hướng viết phù hợp.