VIB: 90% dư nợ cho vay cá nhân là mua nhà, mua ô tô

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2017. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của VIB tăng gấp đôi lên 1.405 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi thuần tăng 31,6% và chi phí dự phòng giảm mạnh 40,4%.

Tổng dư nợ cho vay của VIB trong năm qua tăng 35,1% lên 80.820 tỷ đồng, gồm 955,8 tỷ đồng dư nợ của Chi nhánh Ngân hàng Commonweath Bank of Australia (CBA) tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi được sáp nhập vào VIB trong quý 3. VIB tập trung mạnh vào mảng cho vay khách hàng cá nhân, trong đó cho vay khách hàng cá nhân tăng 82,4%; Cho vay DNNVV giảm 7,9%; Cho vay doanh nghiệp FDI giảm 15,8%; Cho vay DNNN giảm 4,3%.

Theo đó, cho vay khách hàng cá nhân đóng góp 63,5% vào tổng dư nợ cho vay, cao hơn nhiều mức 47,1% trong năm 2016. Về cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân, 90% là cho vay mua nhà và mua ô tô. Cụ thể như sau:  50% là cho vay mua nhà; 40% là cho vay mua ô tô; và 10% là cho vay cá nhân/hộ kinh doanh.

Phần lớn các khoản cho vay trên là có tài sản đảm bảo. Trên thực tế, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên dư nợ cho vay của VIB là 2,73 lần trong khi bình quân ngành là 2 lần.

Tăng trưởng cho vay nghiêng về kỳ hạn dài khi cho vay kỳ hạn ngắn giảm 8% còn 18.349 tỷ đồng; cho vay trung hạn tăng 16,6% lên 21.889 tỷ đồng còn cho vay kỳ hạn dài tăng 84,7% lên 39.626 tỷ đồng. Cho vay trung dài hạn chiếm 77% tổng dư nợ.

Theo loại tiền, cho vay tiền đồng tăng mạnh 42,6% còn cho vay ngoại tệ giảm 19,2% và đóng góp 9,7% vào tổng dư nợ.

Chi phí hoạt động năm 2017 tăng 11,1% so với năm 2016 lên 2.777,3 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên tăng 18,4% bởi số lượng nhân viên tăng thêm 30%.

Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống 2,46% từ mức  2,58% cuối năm 2016. Dư nợ xấu của VIB tăng thêm 437 tỷ đồng lên 1.986,7 tỷ đồng (tăng 28,2%), tuy vậy phần lớn số nợ xấu tăng lên là do ngân hàng mua lại nợ xấu từ VAMC. Cụ thể, ngân hàng đã nhận lại 524 tỷ đồng nợ xấu và tài sản đảm bảo để tự thu hồi và xử lý, đồng thời giảm 524 tỷ đồng trên số dư mệnh giá trái phiếu VAMC. Trong khi đó, giá trị trái phiếu chưa trích lập dự phòng còn lại giảm còn 832,7 tỷ đồng (giảm 55,7%), tương đương chỉ 1,03% tổng dư nợ, giảm so với tỷ trọng 3,15% trong năm 2016. Do đó, nếu tính cả trái phiếu VMAC, dư nợ xấu gộp của Ngân hàng giảm xuống 2.819,4 tỷ đồng, tương đương 3,5% tổng dư nợ, từ mức 3.427,3 tỷ đồng, tương đương 5,7% tổng dư nợ, trong năm 2016.

Chi phí dự phòng giảm 40,4% xuống còn 361,4 tỷ đồng, gồm 367,7 tỷ đồng chi phí dự phòng đối với cho vay khách hàng, trong khi đó chi phí dự phòng phát sinh gần như bù trừ với hoàn nhập dự phòng trái phiếu VAMC.

TIN LIÊN QUAN
Ngân Giang
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều