vi phạm bản quyền táo quân 2019

tin tức về vi phạm bản quyền táo quân 2019 mới nhất

VTV ra quân rà soát, đánh chặn các link vi phạm bản quyền Táo quân 2019
 

01/02/2019

VTV sẽ ra quân tăng cường rà soát, đánh chặn những tài khoản, link vi phạm bản quyền chương trình “Táo quân 2019” cũng như các chương trình trong dịp Tết 2019 của VTV.