về đích

tin tức về về đích mới nhất

Hà Tĩnh: Xây dựng Đức Yên thành xã nông thôn mới nâng cao
 

19/12/2019

Thực hiện Chương trình MTQG, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Yên đã hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Hiện nay toàn xã đang phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019.