VBCSD

tin tức về VBCSD mới nhất

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Vì một thập niên tăng trưởng xanh và bền vững
 

25/09/2020

Bối cảnh mới đòi hỏi mọi Chính phủ, mọi nền kinh tế không ngừng vận động, đổi mới để bắt kịp tốc độ thay đổi. Trong vòng quay đó, chỉ có duy nhất một hình thái phát triển được chấp nhận toàn cầu, đó là phát triển bền vững.