Vạn Thịnh Phát

tin tức về Vạn Thịnh Phát mới nhất

Về hai doanh nghiệp xin 'trả góp' tiền đấu giá đất Thủ Thiêm
 

09/04/2022

Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm trong phiên đấu giá ngày 10/12/2021 là Công ty cổ phần Dream Republic và Công ty cổ phần Sheen Mega, đến nay đã quá thời hạn nhưng chưa nộp tiền theo quy định.