văn hóa xếp hàng

tin tức về văn hóa xếp hàng mới nhất

Quảng Ninh: 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học
 

22/08/2020

Hiện nay 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong trường phù hợp với mỗi cấp học, bậc học và điều kiện thực tế tại các địa phương.