văn hóa

tin tức về văn hóa mới nhất

Loại bỏ tính hình thức, lý thuyết suông khi giáo dục đạo đức cho học sinh
 

12/10/2020

Những hạn chế của việc giáo dục đạo đức trong nhà trường cần phải được nhanh chóng thay đổi để mang lại hiệu quả thực sự.

Cần tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học
icon

Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và ý thức công dân cho học sinh sinh viên.

Quảng Nam: Nâng cao hiệu quả điểm Bưu điện văn hóa xã
icon

Đề án “Phát triển hệ thống điểm Bưu điện văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” được lựa chọn triển khai tại 96 xã đăng ký về đích nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Quảng Nam.