Vạn chài

tin tức về Vạn chài mới nhất

Mong chờ tương lai sáng cho người dân vạn chài 3 thế hệ chòng chành mưu sinh trên dòng Lam giang
 

11/02/2021

Đã bao đời này, cuộc sống của ngư dân vạn chài trên dòng sông Lam ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn nổi trôi theo từng con nước. Với họ, để có một “tấc đất cắm dùi”,  được lên bờ sinh sống luôn là niềm khát khao…