vai trò lãnh đạo của Mỹ

tin tức về vai trò lãnh đạo của Mỹ mới nhất

Mỹ không còn vai trò 'bá chủ', quốc gia nào sẽ thay thế?
 

30/06/2020

Những quốc gia kế thừa vai trò của Mỹ trong việc lãnh đạo thế giới có thể là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.