vải dầu

tin tức về vải dầu mới nhất

Italy trải vải trắng bảo vệ băng
 

22/06/2020

Những mùa hè gần đây, tảng băng Presena tại miền Bắc Italy đều được bảo vệ khỏi Mặt Trời bằng vải dầu màu trắng khổng lồ.