vắc xin VeroCell

tin tức về vắc xin VeroCell mới nhất

Bộ trưởng Bộ Y tế cảm ơn các địa phương đã nhường vắc xin cho Hà Nội
 

10/09/2021

Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ lời cảm ơn các địa phương đã nhường một phần vắc xin cho Hà Nội, để đảm bảo công tác tiêm vắc xin cho Thủ đô.