ủy ban hợp tác chung asean - hoa kỳ

tin tức về ủy ban hợp tác chung asean - hoa kỳ mới nhất

Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban hợp tác chung ASEAN - Hoa Kỳ
 

15/02/2020

Ngày 14/2 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia, đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban hợp tác chung (JCC) ASEAN - Hoa Kỳ.