ủy ban atgt quốc gia

tin tức về ủy ban atgt quốc gia mới nhất

Tiếp tục tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn
 

08/05/2019

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019 - 2020. Chương trình sẽ mũ bảo hiểm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho đối tượng trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn...