ứng phó

tin tức về ứng phó mới nhất

Ứng phó với thời tiết cực đoan, dị thường thế nào?
 

20/11/2020

Chưa bao giờ trong tháng 9 vừa qua, ở miền Bắc lại nở cùng một lúc 3 loại hoa bằng lăng, lộc vừng và hoa sữa.... Đây chính là biểu hiện của hiện tượng hết sức dị thường