ứng phó dịch bệnh covid-19

tin tức về ứng phó dịch bệnh covid-19 mới nhất

Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19
 

14/04/2020

Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19 diễn ra ngày 14/4 tại Hà Nội. Dưới đây là toàn văn Tuyên bố chung của Hôi nghị.