ứng dụng nano canh tác cây ngô

tin tức về ứng dụng nano canh tác cây ngô mới nhất

Ứng dụng khoa học công nghệ vào canh tác cây ngô tạo năng suất cao
 

10/09/2020

Để tăng năng suất trồng cây ngô tại khu vực miền núi phía Bắc, các nhà khoa học tại Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã tạo ra chế phẩm nano kim loại giúp tăng năng suất ngô đến bất ngờ.