ứng dụng khoa học công nghệ

tin tức về ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất

Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi phát hiện polyp đại tràng tại Việt Nam
 

04/11/2020

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa gan mật Việt Nam đã có công trình nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi đường tiêu hóa là ứng dụng đột phá trong tiêu hóa, gan mật ghi nhận được một số thành công nhất định.