UNESCO

tin tức về UNESCO mới nhất

Việt Nam tham dự kỳ họp Hội đồng Chấp hành lần thứ 214 của UNESCO
 

06/04/2022

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực, chủ động hơn nữa vào các hoạt động của UNESCO.