ùn tắc giao thông

tin tức về ùn tắc giao thông mới nhất

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc kéo dài: Đâu là nguyên nhân?
 

13/10/2020

Đã qua thời điểm học sinh, sinh viên các trường học bước vào năm học mới cả tháng, tuy nhiên tình trạng ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn diễn ra. Nguyên nhân do đâu?