tỷ lệ tử vong

tin tức về tỷ lệ tử vong mới nhất

Lý do một số ít người đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 vẫn tử vong
 

11/12/2021

Đa số người tử vong thuộc nhóm suy giảm miễn dịch, có bệnh nền, tuổi cao.