Tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu chiếm 14%

Qua 10 năm triển khai Luật Bình đẳng giới, công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban VSTBPN tỉnh Lai Châu trong việc triển khai thực hiện các nội dung về Luật Bình đẳng giới trên các lĩnh vực đã đạt được kết quả tốt.

Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đã có những bước chuyển biến về nhận thức, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và lồng ghép giới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong xã hội. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, hiện, tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là 14% đối với cấp tỉnh, cấp huyện là gần 20%; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV là 16.7%; Giám đốc sở và tương đương 10%; Phó giám đốc sở và tương đương là 22,2%; Trưởng phòng cấp sở và tương đương 23,6%; Trưởng phòng cấp huyện và tương đương 20%…

Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 12,8%, thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh đã góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại chỗ. Bên cạnh đó, công tác quán triệt, triển khai các nội dung về công tác nữ đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể, qua đó, các chỉ số phát triển giới đã được các cấp, các ngành từng bước đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Đặc biệt, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện chính sách, luật pháp, ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới. Các chỉ tiêu và nội dung về bình đẳng giới cũng được chú trọng thực hiện ở các ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch...

Để từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác bình đẳng giới, tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện hệ thống pháp luật, chính sách về bình đẳng giới.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện một số chính sách, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển đội ngũ cán bộ nữ, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy, HĐND, UBND. Phát triển tổ chức hội phụ nữ vững mạnh, nhân rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của hội trong công tác vận động phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ

.

TIN LIÊN QUAN
D.Thùy
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều