tuyên truyền văn hóa ứng xử học đường

tin tức về tuyên truyền văn hóa ứng xử học đường mới nhất

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 

28/09/2020

Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần hạn chế những vụ việc tiêu cực gây nhức nhối xã hội như bạo lực học đường, hay hệ lụy xảy ra khi học sinh ứng xử không chuẩn mực.