tuyến cơ sở

tin tức về tuyến cơ sở mới nhất

Vĩnh Phúc tiếp tục nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở
 

01/11/2021

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025, các đơn vị vệ tinh có thể thực hiện được từ 70-80% kỹ thuật tại tuyến, từ 25-50% kỹ thuật vượt tuyến các chuyên ngành vệ tinh.